მიზეზი ცნობილია,გაირკვა რატომ მოკლა კაცმა საკუთარი ცოლი და სიდედრი.

რო­გორც წყა­რო რუს­თა­ვი­დან გვიყ­ვე­ბა, “მა­რი­ა­მი და გი­ორ­გი 1 წლის წინ და­ქორ­წინ­დნენ, ქმა­რი გო­გო­ნა­ზე ფი­ზი­კუ­რად ძა­ლა­დობ­და, რის გა­მოც რამ­დე­ნი­მე თვეა მა­რი­ა­მი დე­დის სახ­ლში დაბ­რუნ­და

“ზუს­ტად არა­ვინ იცის, მაგ­რამ მკვლე­ლო­ბის ერთ-ერთ მო­ტი­ვად ეჭ­ვი­ა­ნო­ბას ასა­ხე­ლე­ბენ, ამ­ბო­ბენ, რომ და­შო­რე­ბის შემ­დეგ ქმა­რი გო­გო­ნა­ზე ეჭ­ვი­ა­ნობ­და. გი­ორ­გის დღეს სპე­ცი­ა­ლუ­რად შე­უ­ძე­ნია სა­ნა­დი­რო თოფი და გა­მიზ­ნუ­ლად მო­უკ­ლავს ცოლი და სი­დედ­რი, სულ 5-ჯერ გა­ის­რო­ლა.

მკვლე­ლო­ბა 1 წლამ­დე ჩვი­ლის თვალ­წინ მოხ­და. მკვლე­ლო­ბის ჩა­დე­ნის შემ­დეგ, რო­გორც ვიცი, თა­ვად და­რე­კა პო­ლი­ცი­ა­ში, ად­გი­ლი­დან არ დაძ­რუ­ლა. ამ მკვლე­ლო­ბას ბევ­რი მოწ­მე ჰყავს, სკვერ­ში ხალ­ხი ირე­ო­და. ინგა მრა­ვალ­შვი­ლი­ა­ნი დე­დაა, მა­რი­ა­მის გარ­და 5 შვი­ლი ჰყავს, რო­მელ­თაც მარ­ტო ზრდი­და (ქმარს გა­შო­რე­ბუ­ლია).“

წყარო: ambebi.ge

You may also like...